Inbjudan till årsmöte 2019

HELIKOPTERKAMRATER I NORR

Kamratföreningen kallar härmed till årsmöte 2019.

Anmälan senast den 20/8 per sms med namn och personnummer till 070-209 96 11.

Plats: 1hkpskv Hangar 86

Tid: 15:00 den 22:a Augusti 2019.

Samling vid vakten F21 klockan 14:30 för gemensam inpassering.

Väl mött!