månadsarkiv: juli 2020

Sommar

Hej Medlem, nya som gamla!!

Hoppas att ni alla har kunnat hantera Covid 19 på ett bra sätt.

Vi är nu 126 medlemmar och huvuddelen har betalt medlemsavgift för 2020. Fortfarande släpar ett fåtal (trots påminnelse) med betalningen. Om du är en av dessa, vänligen åtgärda, då det belastar vår administration. Vår ekonomi är god och kassören har bra koll på bokföringen och deklaration.

Under våren har styrelsen sammanträtt några gånger. Vi gjorde en ansats att anordna en sammankomst för medlemmarna men blev tvingade att avbryta pga Covid19.

Vi har ansökt och fått medlemskap i SMKR, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund. Det är en paraplyorganisation och vi är fortfarande en självständig förening. https://www.smkr.org/index.html  Inloggning Användarnamn: Kamrat   Lösenord:rassoika

Vi planerar att ge ut en utgåva av Rotorbladet under hösten. Bidrag till mottages tacksamt på vår email.

Vi har en HKP9 med vapensystem till lån från Försvarsmuseum. Vad ska vi göra med den? Fn står den i ett förråd i norr.

Styrelsen håller på att ta fram en logga och någon profilprodukt. Loggan skall vara neutral och spegla främst militär helikopterverksamhet i norr men även annan offentlig helikopterverksamhet skall känna en samhörighet. 

Vi försöker i större omfattning involvera bl a våra kamrater från FRÄD-verksamheten i föreningen och vissa personliga kontakter är tagna. Sprid gärna information om föreningen bland likasinnade.

Våra kommunikationskanaler är är via mejl, helikopterkamraterinorr@gmail.com  , Vår hemsida http://rotorwings.se/  samt FB gruppen Helikopterkamrater i Norr  https://www.facebook.com/groups/rotorwings . Du som är betalande medlem, sök medlemskap på vår FB-sida!

Vår medlem Örjan Eliasson tog på tidiga 80-talet fram Arméflygreglemente Fest. Ett häfte fyllt av snapsvisor. Han har låtit trycka upp dessa i en nyutgåva och dessa säljs nu genom styrelsen. Pris: 60 kr/st inkl frakt. Sätt in summan på på swich 123 203 33 89 eller bg 5413-1578 Märk med AR Fest samt sign. Skicka ett mejl till oss och ange att ni betalt och leveransadress.

Vi håller på att omarbeta våra stadgar. Ett utkast finns här https://drive.google.com/file/d/0B4OR1FoWVyh8UWhrdFVCQmxZQmt6WG16bm5zMXpYaDdZQ3Fz/view?usp=sharing

Lämna gärna synpunkter. Vi planerar att fastställa dessa på nästa årsmöte.

Gör er en riktigt bra sommar och låt inte vädrets makter hindra det 🙂

Styrelsen/GRA