Medlemskap

Om medlemskap

Medlem kan den bli som har eller har haft någon form av styrkt anknytning till offentlig helikopterverksamhet i norr eller är militär veteran inom helikopterverksamheten.

Anmäl dig genom att skicka in uppgifter enligt nedan. Första året är avgiftsfritt. Sedan beslutar årsmötet om årsavgift (normalt 100 kr) och vi mejlar dig.

Fn är föreningen under ”renovering” och därför behöver ALLA som inte anmält sig som medlem efter 2019-09-01 förnya sin medlemsansökan. Detta gäller även ”livstidsmedlem” (borttaget sedan några år tillbaka) m fl.

Uppgifterna vi behöver är:

– Namn, ev signatur
– Bostadsadress
– Födelse data (ååmmdd) (personnr sista 4 siffror behövs inte)
– mejladress
– telefonnr
– Ny medlem lämnar uppgift om relation med årtal till helikopterverksamheten samt en referens.

I och med att du ansöker om medlemskap och lämnar ovanstående uppgifter, lämnar du samtidigt samtycke om att vi får använda dessa uppgifter enligt GDPR

Skicka din ansökan till: helikopterkamraterinorr@gmail.com
och skriv medlemsansökan samt ditt namn i rubriken

Swish nr 123 203 33 89

Bankgiro 5413-1578

Märk din betalning med namn och se till att betalning sker till rätt mottagare (HELIKOPTERKAMRATER I NORR)