månadsarkiv: mars 2021

Genomfört Årsmöte 2021

Hej!
I år hölls årsmötet digitalt. Ca 10 medlemmar deltog och bl a valde ny styrelse. Styrelsens sammansättning är enligt de nya stadgarna, som också antogs. Här kan ni se den nya styrelsen  https://rotorwings.se/styrelse/
Årsavgiften beslutades till 100 kr. Betalas till:

Swish nr 123 203 33 89

Bankgiro 5413-1578

Märk din betalning med namn och se till att betalning sker till rätt mottagare (HELIKOPTERKAMRATER I NORR). Betala gärna omgående, senast 210630. Vi kommer att gallra ut fd medlemmar.

Jag har skickat ut beställda ex av ”Helikopterflottiljen” och ”AR Fest”. Om jag missat någon, hör av er omgående. Nya beställningar mottages fortfarande.

(Föregående inlägg)

  • Styrelsen har fått tag i extra exemplar av minnesboken “Helikopterflottiljen” och den distribueras till självkostnadspris (porto) till intresserade medlemmar. Pris: 80 kr/st (=frakt). Sätt in summan på på swish 123 203 33 89 eller bg 5413-1578 Märk med Bok HKPflj samt sign. Skicka ett mejl till oss och ange att ni betalt och leveransadress.  
  • Arméflygreglemente FEST finns fortfarande till försäljning. Pris: 60 kr/st inkl frakt (30 kr vid ”samåkning” med boken). Sätt in summan på på swish 123 203 33 89 eller bg 5413-1578 Märk med AR Fest samt sign. Skicka ett mejl till oss och ange att ni betalt och leveransadress.)

Vi kommer tillsvidare att bedriva en begränsad verksamhet (pga COVID19) och nästa är ett deltagande på Flygvapnets flygdag 21 augusti på KALLAX. Välkommen 🙂

Lasse Gralén, Ordförande

Helikopterkamrater i Norr