Styrelse

Här hittar du information om vem som sitter på en specifik plats i styrelsen.

Vill du komma i kontakt med styrelsen, skriv ett mejl till:

helikopterkamraterinorr@gmail.com

Skriv i rubriken ärende och vem du vill komma i kontakt med

Styrelse:

Ordförande:
Lars Gralén (GRA)
Ansvarsområde: Övergripande, Webbredaktör, Firmatecknare

Kassör samt ledamot:
Björn Persson (PÖN)
Ansvarsområde: Föreningens ekonomiska medel, medlemsregister, registeransvarig, Firmatecknare

Ledamöter:
Björn Palmblad (PB), Vice Ordförande
Mats Vestermark (WEM), Sekreterare

Suppleanter:
Tommie Grimståhl (GRI)
Stefan Riddarström (RI)
Göran Waara (WG)
Mats Gustafsson (GUT)

Utanför styrelsen:
Valberedning
Lars Nilsson (NOS) (sammankallande)
Bo Eriksson (ERB)

Revisorer
Mats Häggström (HÄM) (sammankallande)
Petter Eriksson

Webredaktör, tillika redaktör Rotorbladet
Ulf Jonsson (JUO)