månadsarkiv: januari 2021

Ny tid årsmöte, 11 Februari kl 1900, digitalt

Hej!

Årsmötet är flyttat till:

11 Februari  kl 1900  och kommer att hållas digitalt.

Årsmöte kommer i år hållas via Messenger. Vill man vara med så anmäler man in namn och kontaktuppgifter (telefon, eventuellt Facebook namn) till mats.westermark@mil.se senast 4 Feb så läggs man till den messenger-grupp som sätts ihop tillfälligt inför årsmötet. Mötet sker sedan via Messenger med  ljud och bild. Du kommer kl 1850 att ringas upp via Messenger och det är bara att svara, om du vill delta. Det krävs dock att man har Facebook för att man ska kunna läggas till i gruppen och föranmälan enligt ovan krävs. Du bör läsa igenom bifogade handlingar innan mötet.

Vi är medvetna att detta kan diskvalificera vissa men vi vill hålla det enkelt. Du kanske känner någon som har Facebook och som tillfälligtvis kan hjälpa dig delta i mötet. Gruppen kommer efter mötet att raderas. 

Välkommen 🙂

Jag har skickat ut beställda ex av ”Helikopterflottiljen” och ”AR Fest”. Om jag missat någon, hör av er omgående. Nya beställningar mottages fortfarande.

(Föregående mejl

  • Styrelsen har fått tag i extra exemplar av minnesboken “Helikopterflottiljen” och den distribueras till självkostnadspris (porto) till intresserade medlemmar Endast ett ex per medlem, vi har ett begränsat antal. Pris: 80 kr/st (=frakt). Sätt in summan på på swish 123 203 33 89 eller bg 5413-1578 Märk med Bok HKPflj samt sign. Skicka ett mejl till oss och ange att ni betalt och leveransadress.  
  • Arméflygreglemente FEST finns fortfarande till försäljning. Pris: 60 kr/st inkl frakt (30 kr vid ”samåkning” med boken). Sätt in summan på på swish 123 203 33 89 eller bg 5413-1578 Märk med AR Fest samt sign. Skicka ett mejl till oss och ange att ni betalt och leveransadress.)

Och nu till DIN insats 🙂 Vi får ibland förfrågningar om minnesvärda händelser från Helikopterverksamheten. För att bevara dessa avser vi samla in dem och bevara dessa. Dessa kan sedan komma att användas vid olika evenemang t ex guidning, föredrag, utställningar mm samt göras tillgänglig för medlemmarna. Anonymisering, censur och bedömning av lämplighet kommer naturligtvis att ske innan  någon typ av publicering sker. Jag vill nu att alla skriver ned minst en händelse eller anekdot! Och för att det ska bli gjort, gör det nu, med vändande post! Skriv kort och koncist, helst mindre än en A4, gärna ännu mindre. Det är bättre att du skickar in något bristfälligt, som vi snyggar till, än inget bidrag alls. Allt behöver inte till 100% vara sanning… Gör det inte svårt!
Tänk själva, 125 händelser att ta del av…. och om alla lämnar in två, 250!


Väl mött på årsmötet

StyrelsenHelikopterkamrater i Norr/GRA