Årsmöte 2023

Helikopterkamrater i Norr höll årsmöte  31 Jan på F21 flygmuseum. 9 medlemmar deltog och fick äta varsin räkmacka.

– Årsavgiften bestämdes till oförändrat 100 kr. Betalas in till Swish nr 123 203 33 89 eller

Bankgiro 5413-1578. Märk din betalning med namn och se till att betalning sker till rätt mottagare (HELIKOPTERKAMRATER I NORR). OBSERVERA ATT LIVSTIDSMEDLEMSKAPET TOGS BORT FÖR MÅNGA ÅR SEDAN. Är du medlem? Ja, då har du fått ett mejl för några dagar sedan (om du anser att du är medlem men inte fått mejlet beror det på att vi saknar din aktuella mejladress). Om du vill återuppta ditt medlemskap måste du betala medlemsavgift samt skicka in följande uppgifter till helikopterkamraterinorr@gmail.com : Namn, ev signatur, Bostadsadress, Födelse data (ååmmdd) (personnr sista 4 siffror behövs inte), mejladress samt telefonnr. Ny medlem lämnar uppgift om relation  med årtal till helikopterverksamheten samt en referens. När du blivit medlem kan du söka medlemskap i vår FB grupp, Helikopterkamrater i Norr.  

-Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse 2022 samt 2023 års planerade budget och verksamhet kan du läsa här:

https://drive.google.com/drive/folders/11uWcoTzQWZdNMPgpn8eUwUeNQNJOVjqz?usp=sharing

Vi hoppas på ett bra år med många aktiva medlemmar 🙂

Styrelsen/GRA