månadsarkiv: februari 2022

Genomfört årsmöte 2022

Föreningens årsmöte genomfördes 2022-02-08. Ca 15 medlemmar deltog, vilket är en ökad trend. Jag kan också se ett större engagemang av medlemmarna vilket bogar för en breddning av vår verksamhet.

Styrelsen valdes om och beviljades ansvarsfrihet, vilket uppskattades av styrelsen 🙂

Medlemmarna var positiva till fler sammankomster samt anskaffande av fler profilprodukter.

Vi har nu också fått en web-redaktör i form av Ulf JUO Jonsson.

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 100 kr. Här finns uppgifter om betalning http://rotorwings.se/medlemskap/ Vänligen betala omgående. Det underlättar för kassören.

Vi tackar F21 Flygmuseum för att de lånat ut lokaler och kan varmt rekommendera ett besök här. Det är större än du tror, så se till att du reserverar tid.


Lars Gralén, Ordförande Helikopterkamrater i Norr