Årsmöte

P1030355.JPG

Årsmötet kommer att avhållas tisdag 8 februari kl 1430 i 1.hkpskv lokaler. Ärenden/motioner till årsmötet skickas senast 24 januari till nedanstående adress. Årsberättelse och förslag till verksamhet och budget finns här

https://drive.google.com/file/d/1bVlAYgKHdw8B3oRvbw0VJxyv4au3bp7z/view?usp=sharing och här

https://drive.google.com/file/d/1ubo4rDtQwNJ4u7TTKguEUushaORbay4Z/view?usp=sharing


Anmälan sker till helikopterkamraterinorr@gmail.com senast tisdag 1 februari. Ange namn, personnr (10 siffror) samt att ni är minst dubbelvaccinerad. Instruktioner för inpassering till KAX skickas senare ut till anmälda.
Fn avser vi hålla mötet live. Om detta inte går återkommer vi.

Välkomna

Helikopterkamrater i Norr/Lars Gralén, ordförande

JUL

Hej!
Ytterligare ett år har gått med restriktioner. Glädjande är att vi kunnat återuppta en del gemensam verksamhet. Bl a Opalen-fika, Julbord med Kamrater, Julbord med 1.hkpskv, vår gemensamma keps har skickats ut till medlemmarna. Mer går att läsa verksamhetsberättelsen som skickas ut senare.

  • Styrelsen har inventerat en del av föreningens materiel och där fann vi bl a en del äldre ”Rotorbladet”. Jag scannade in det äldsta. För er som vill ha information om nuvarande verksamhet finns ”Briefing” som Helikopterflottiljen ger ut. Ambitionen är att dessa senare skall skickas ut regelbundet.

Vid inventeringen fann vi också en mängd “årstallrikar” (“AF1 Kamratförening” med motiv: Bell 47, HKP  3, HKP 6, HKP9, HKP 11, FPL 51, 53, SK61). Vad skall vi göra med dem?

IMG_09122021_191924_(1920_x_1080_pixel).jpg
IMG_09122021_191829_(1920_x_1080_pixel).jpg

Samt två buntar Jubileum (AF1 30 år) utgåvor av ”Rotorbladet”

IMG_09122021_192717_(1920_x_1080_pixel).jpg
  • Är det någon som vet när kamratföreningen bildades? Tidigare fanns en uppfattning att kamratföreningen bildades 1969 i samband med 10-års jubileumet men nu har jag fått indikationer att det var 1963? Finns det någon dokumentation eller vet någon? Hör av er!
  • Onsdag 15 december kl 0800-1400 hålls årsgenomgång om 1.hkpskv verksamhet 2021.
unnamed.jpg

Anmälan senast 13 dec till helikopterkamraterinorr@gmail.com  Ange: Namn, personnr (10 siffror) samt att ni minst är dubbelvaccinerad (vaccinationsbevis krävs ej). Vi möts utanför vakten F21 kl 07.35

  • Årsmötet 2022 kommer att hållas  tisdag 8 Februari kl 14.30 på 1.hkpskv, KAX. Kallelse kommer senare.

Hoppas att alla där ute har hälsan och tillbringar helgerna med nära och kära. Vi i styrelsen önskar er alla helikopterkamrater en God Jul och Gott Nytt år

IMG_09122021_193104_(746_x_1080_pixel).jpg

(Allas vår KAS gick bort för drygt en vecka sedan och vi kommer ihåg honom som vår ”Helikoptertomte”)


Styrelsen
Helikopterkamrater i Norr
/GRA

Helikopterkamrater i Norr på väg mot vinter och julfest

Hej!


Hoppas att allt är väl med er och att vi kan  fortsätta vår resa tillbaka till normala tider 🙂 Här uppe i norr är vintern tidigare än på flera år!


Vi har slutfört vårt arbete med ny logga för kamratföreningen och tryckt upp en keps med den. Alla bör nu ha fått den. Om ni inte ha fått den inom en vecka, så hör av er med aktuell adress. Detsamma gäller beställda Helikopterflottilj böcker och snaps-häften.

211019-HKPKiN Keps.JPG

Vi gör nu ytterligare en ansats att genomföra en träff med kamrater och anhöriga  🙂


Fredagen den 26 november träffas vi på Travrestaurangen i Boden.


Baren öppnar kl 1800

Julbord serveras  kl 1900

Pris inklusive 2 st dryckesbiljetter är för medlem 300 kr, för icke medlem 400 kr.

Vårdad klädsel.

Anmälan sker företrädesvis per mejl till helikopterkamraterinorr@gmail.com  senast torsdag 18 november. Vi uppskattar en tidig anmälan (naturligtvis går det att av-anmäla sig fram till 18 november).

Vi återkommer med betalningsinformation.

Välkomna


Styrelsen 
Helikopterkamrater i Norr
GRA

Genomfört Årsmöte 2021

Hej!
I år hölls årsmötet digitalt. Ca 10 medlemmar deltog och bl a valde ny styrelse. Styrelsens sammansättning är enligt de nya stadgarna, som också antogs. Här kan ni se den nya styrelsen  https://rotorwings.se/styrelse/
Årsavgiften beslutades till 100 kr. Betalas till:

Swish nr 123 203 33 89

Bankgiro 5413-1578

Märk din betalning med namn och se till att betalning sker till rätt mottagare (HELIKOPTERKAMRATER I NORR). Betala gärna omgående, senast 210630. Vi kommer att gallra ut fd medlemmar.

Jag har skickat ut beställda ex av ”Helikopterflottiljen” och ”AR Fest”. Om jag missat någon, hör av er omgående. Nya beställningar mottages fortfarande.

(Föregående inlägg)

  • Styrelsen har fått tag i extra exemplar av minnesboken “Helikopterflottiljen” och den distribueras till självkostnadspris (porto) till intresserade medlemmar. Pris: 80 kr/st (=frakt). Sätt in summan på på swish 123 203 33 89 eller bg 5413-1578 Märk med Bok HKPflj samt sign. Skicka ett mejl till oss och ange att ni betalt och leveransadress.  
  • Arméflygreglemente FEST finns fortfarande till försäljning. Pris: 60 kr/st inkl frakt (30 kr vid ”samåkning” med boken). Sätt in summan på på swish 123 203 33 89 eller bg 5413-1578 Märk med AR Fest samt sign. Skicka ett mejl till oss och ange att ni betalt och leveransadress.)

Vi kommer tillsvidare att bedriva en begränsad verksamhet (pga COVID19) och nästa är ett deltagande på Flygvapnets flygdag 21 augusti på KALLAX. Välkommen 🙂

Lasse Gralén, Ordförande

Helikopterkamrater i Norr

Ny tid årsmöte, 11 Februari kl 1900, digitalt

Hej!

Årsmötet är flyttat till:

11 Februari  kl 1900  och kommer att hållas digitalt.

Årsmöte kommer i år hållas via Messenger. Vill man vara med så anmäler man in namn och kontaktuppgifter (telefon, eventuellt Facebook namn) till mats.westermark@mil.se senast 4 Feb så läggs man till den messenger-grupp som sätts ihop tillfälligt inför årsmötet. Mötet sker sedan via Messenger med  ljud och bild. Du kommer kl 1850 att ringas upp via Messenger och det är bara att svara, om du vill delta. Det krävs dock att man har Facebook för att man ska kunna läggas till i gruppen och föranmälan enligt ovan krävs. Du bör läsa igenom bifogade handlingar innan mötet.

Vi är medvetna att detta kan diskvalificera vissa men vi vill hålla det enkelt. Du kanske känner någon som har Facebook och som tillfälligtvis kan hjälpa dig delta i mötet. Gruppen kommer efter mötet att raderas. 

Välkommen 🙂

Jag har skickat ut beställda ex av ”Helikopterflottiljen” och ”AR Fest”. Om jag missat någon, hör av er omgående. Nya beställningar mottages fortfarande.

(Föregående mejl

  • Styrelsen har fått tag i extra exemplar av minnesboken “Helikopterflottiljen” och den distribueras till självkostnadspris (porto) till intresserade medlemmar Endast ett ex per medlem, vi har ett begränsat antal. Pris: 80 kr/st (=frakt). Sätt in summan på på swish 123 203 33 89 eller bg 5413-1578 Märk med Bok HKPflj samt sign. Skicka ett mejl till oss och ange att ni betalt och leveransadress.  
  • Arméflygreglemente FEST finns fortfarande till försäljning. Pris: 60 kr/st inkl frakt (30 kr vid ”samåkning” med boken). Sätt in summan på på swish 123 203 33 89 eller bg 5413-1578 Märk med AR Fest samt sign. Skicka ett mejl till oss och ange att ni betalt och leveransadress.)

Och nu till DIN insats 🙂 Vi får ibland förfrågningar om minnesvärda händelser från Helikopterverksamheten. För att bevara dessa avser vi samla in dem och bevara dessa. Dessa kan sedan komma att användas vid olika evenemang t ex guidning, föredrag, utställningar mm samt göras tillgänglig för medlemmarna. Anonymisering, censur och bedömning av lämplighet kommer naturligtvis att ske innan  någon typ av publicering sker. Jag vill nu att alla skriver ned minst en händelse eller anekdot! Och för att det ska bli gjort, gör det nu, med vändande post! Skriv kort och koncist, helst mindre än en A4, gärna ännu mindre. Det är bättre att du skickar in något bristfälligt, som vi snyggar till, än inget bidrag alls. Allt behöver inte till 100% vara sanning… Gör det inte svårt!
Tänk själva, 125 händelser att ta del av…. och om alla lämnar in två, 250!


Väl mött på årsmötet

StyrelsenHelikopterkamrater i Norr/GRA

Årsmöte 2021

Hej!

Vi hoppas att ni alla kunnat hantera coronan på ett bra sätt och att vi 2021 kan bedriva en mer öppen föreningsverksamhet.

Den 9 februari kl 1700 hålls årsmötet. Vi planerar att hålla det i närheten av 1.Hkpskv och bjuda på lättare förtäring. Då osäkerheten är stor angående detta återkommer vi med genomförande form, plats och ev anmälan. Valberedningen har börjat sitt arbete och vill du vara med i styrelsen, så anmäl ditt intresse. Annars så kommer förslag till nya stadgar att vara huvudnumret, se nedan. Där finns också länk till verksamhetsberättelse och förslag till verksamhet 2021.


Jullunchen på 1.HKPskv kommer vi med stor sannolikhet inte att kunna delta i.

Det digitala mediearkivet växer sakta och vi undersöker möjligheterna att ge medlemmarna tillgång till det.

Vi har stöttat Försvarsmuseum i Boden genom en inventering av helikoptermaterielen. Lennart FIN Finnson har tagit över som kontaktperson mot museet. Där hittade vi bl a hela NITE-LAB (NVG-terrängmodellen) väl packeterad 🙂

Styrelsen arbetar fn med en logotyp till en enklare profilprodukt. Mer om detta när den blir klar.

Vi planerar att delta på flygvapnets huvudflygdag på F21, 21 augusti.

Styrelsen har fått tag i extra exemplar av minnesboken “Helikopterflottiljen” och den distribueras till självkostnadspris (porto) till intresserade medlemmar Endast ett ex per medlem, vi har ett begränsat antal. Pris: 80 kr/st (=frakt). Sätt in summan på på swish 123 203 33 89 eller bg 5413-1578 Märk med Bok HKPflj samt sign. Skicka ett mejl till oss och ange att ni betalt och leveransadress. Om ni vill ha den i år så beställ senast 10 december.

Arméflygreglemente FEST finns fortfarande till försäljning. Pris: 60 kr/st inkl frakt. Sätt in summan på på swish 123 203 33 89 eller bg 5413-1578 Märk med AR Fest samt sign. Skicka ett mejl till oss och ange att ni betalt och leveransadress. Om ni vill ha den i år så beställ senast 10 december.

SMKR har informerat oss om följande:

”Podcast Svenskar i strid
Nu finns ”Svenskar i strid” äntligen ute för alla att ta del av!

Hela serien släpps idag av Podplay och det går att gratis lyssna på samtliga avsnitt via deras app Podplay eller via deras hemsida. En registrering krävs dock men det är helt gratis. Vill man istället lyssna på serien via andra plattformar så som t.ex. Spotify så släpps ett avsnitt varje kommande söndag där.

Jag skickar med några länkar till de olika plattformarna som ni själva kan skicka till de du tror kan vara intresserade av att lyssna.

Podplay: https://www.podplay.com/…/dokumentar-svenskar-i-strid

Spotify: https://open.spotify.com/show/2gwpAMLvCw3TvgENTQDw7B…

Podcaster: https://podcasts.apple.com/…/dokument%C3…/id1536144470

Verksamhetsberättelse https://drive.google.com/file/d/1Oab8CvrnBW0uy97j1V7qvu2lF7EZ9XfI/view?usp=sharing
Planerad verksamhet 2021 och budget https://drive.google.com/file/d/1XRlhtaB6_NnvPHW9f7ezG_fAwQO8SaMB/view?usp=sharing
Förslag till nya stadgar https://drive.google.com/file/d/17iYu2Q9UYkkfLk83n0QpSBJjPjjR6d_N/view?usp=sharing

Välkomna

God Jul och Gott Nytt år önskar

Styrelsen/GRA

Helikopterkamrater i Norr

Höstsammankomst 6 November kl 1800

Hej!
Vi träffas 6 november kl 1800 hos Bryggmästaren i Boden (fd NODO, Allstar…).
Först får vi lättare tilltugg och en information om ölbryggning. Sedan följer en provsmakning. Omkring  kl 1915 beställer vi mat och står för egen underhållning.


Priset för ölprovningen är 250 kr och anmälan sker enligt nedan.Middagen beställs på plats. Kolla gärna igenom menyn innan så går beställningen snabbare https://trepudlar.se/meny


Anmälan sker per mejl till helikopterkamraterinorr@gmail.com senast 29 oktober. Ange Namn på de som kommer (inbjudan är endast öppen för medlemmar i Helikopterkamrater i Norr)


Betalning för ölprovning (250 kr) och middag sker på plats

Välkomna
Styrelsen

Helikopterkamrater i Norr

Höstträff 6 november

Hej alla medlemmar!

Hösten närmar sig och vi i styrelsen tänkte ordna en enklare sammankomst. För att ni tidigt skall kunna boka in det i kalendern är tiden satt till fredag kväll 6 november och i närheten av Boden. Sammankomsten kommer enbart att vara öppen för medlemmar.

Vi följer naturligtvis samhällsutvecklingen och slutligt besked kommer senast i början av oktober. Mer information kommer senare.

Ingen anmälan behövs nu.

Välkomna

Styrelsen/GRA

Sommar

Hej Medlem, nya som gamla!!

Hoppas att ni alla har kunnat hantera Covid 19 på ett bra sätt.

Vi är nu 126 medlemmar och huvuddelen har betalt medlemsavgift för 2020. Fortfarande släpar ett fåtal (trots påminnelse) med betalningen. Om du är en av dessa, vänligen åtgärda, då det belastar vår administration. Vår ekonomi är god och kassören har bra koll på bokföringen och deklaration.

Under våren har styrelsen sammanträtt några gånger. Vi gjorde en ansats att anordna en sammankomst för medlemmarna men blev tvingade att avbryta pga Covid19.

Vi har ansökt och fått medlemskap i SMKR, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund. Det är en paraplyorganisation och vi är fortfarande en självständig förening. https://www.smkr.org/index.html  Inloggning Användarnamn: Kamrat   Lösenord:rassoika

Vi planerar att ge ut en utgåva av Rotorbladet under hösten. Bidrag till mottages tacksamt på vår email.

Vi har en HKP9 med vapensystem till lån från Försvarsmuseum. Vad ska vi göra med den? Fn står den i ett förråd i norr.

Styrelsen håller på att ta fram en logga och någon profilprodukt. Loggan skall vara neutral och spegla främst militär helikopterverksamhet i norr men även annan offentlig helikopterverksamhet skall känna en samhörighet. 

Vi försöker i större omfattning involvera bl a våra kamrater från FRÄD-verksamheten i föreningen och vissa personliga kontakter är tagna. Sprid gärna information om föreningen bland likasinnade.

Våra kommunikationskanaler är är via mejl, helikopterkamraterinorr@gmail.com  , Vår hemsida http://rotorwings.se/  samt FB gruppen Helikopterkamrater i Norr  https://www.facebook.com/groups/rotorwings . Du som är betalande medlem, sök medlemskap på vår FB-sida!

Vår medlem Örjan Eliasson tog på tidiga 80-talet fram Arméflygreglemente Fest. Ett häfte fyllt av snapsvisor. Han har låtit trycka upp dessa i en nyutgåva och dessa säljs nu genom styrelsen. Pris: 60 kr/st inkl frakt. Sätt in summan på på swich 123 203 33 89 eller bg 5413-1578 Märk med AR Fest samt sign. Skicka ett mejl till oss och ange att ni betalt och leveransadress.

Vi håller på att omarbeta våra stadgar. Ett utkast finns här https://drive.google.com/file/d/0B4OR1FoWVyh8UWhrdFVCQmxZQmt6WG16bm5zMXpYaDdZQ3Fz/view?usp=sharing

Lämna gärna synpunkter. Vi planerar att fastställa dessa på nästa årsmöte.

Gör er en riktigt bra sommar och låt inte vädrets makter hindra det 🙂

Styrelsen/GRA