månadsarkiv: november 2015

Inbjudan 1.Helikopterskvadron julavslutning.

Medlemmar i Helikopterkamrater i Norr, inbjuds att på egen bekostnad delta vid skvadronens jullunch 2015-12-11 klockan 14:00.

Priset blir ca 300kr och vårdad klädsel förväntas vid lunchen.

Vidare får de medlemmar som vill, delta vid Subbekårens Lillejulsfirande efter jullunchen. Detta evenemang startar ca 17:00.

 

Anmälan om deltagande med namn och personnummer, mailas till SC, Patrick Eriksson eller Stf C Skv, Björn Persson senast 27/11.

patrick.eriksson@mil.se

bjorn.f.persson@mil.se