Författararkiv: Mats

Information från styrelsen

Vår kamratförening Helikopterkamrater i Norr har haft årsmöte. Där gavs styrelsen i uppdrag att ordna ett firande av att det är 60 år sedan HkpS upprättades. Planeringen har börjat och datumet är 23 november och platsen blir Boden. Mer information kommer eftersom. Sprid detta till alla och tänk på att alla inte har fb. Tyvärr har vi idag inga heltäckande utskick då medlemsregistret är inaktuellt (vi har idag ca 5 betalande medlemmar). Detta kommer att rättas till under hösten. Välkommen ☺

Inbjudan till årsmöte 2019

HELIKOPTERKAMRATER I NORR

Kamratföreningen kallar härmed till årsmöte 2019.

Anmälan senast den 20/8 per sms med namn och personnummer till 070-209 96 11.

Plats: 1hkpskv Hangar 86

Tid: 15:00 den 22:a Augusti 2019.

Samling vid vakten F21 klockan 14:30 för gemensam inpassering.

Väl mött!